Valgmuligheder

Valgmuligheder – behandling:

Type 1)
½ time behandling efter eget valg (zoneterapi, øre-akupunktur eller massage, evt. healing). Virksomheden betaler og behandlingerne foregår i normal arbejdstid på arbejdspladsen. Der vil typisk kunne være 7-8 behandlinger af dette valg pr. dag.

Type 2)
45 minutter behandling efter eget valg (zoneterapi, øre-akupunktur eller massage, evt. healing). Virksomheden betaler og behandlingerne foregår i normal arbejdstid på arbejdspladsen. Der vil typisk kunne være 6 behandlinger af dette valg pr. dag.

Type 3)
½ time til 45 minutter behandling efter eget valg (zoneterapi, øre-akupunktur eller massage, evt. healing). Virksomheden betaler et aftalt beløb pr. behandling, hvor den enkelte medarbejder betaler et mindre beløb, der eventuelt kan trækkes over lønnen. Behandlingerne foregår i normal arbejdstid på arbejdspladsen. Der vil typisk kunne være 6-8 behandlinger af dette valg pr. dag.

Type 4)
Vi sammensætter et specielt program, der efter antallet af medarbejdere passer til jeres krav og forventninger vedrørende personale-pleje.

Type 1 + 2 er ofte den mest anvendte form for personale-ordning, da den sikrer, at flere medarbejdere benytter sig af tilbuddet. Derved opnår man på sigt bedre resultater og har mulighed for at arbejde mere målrettet. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte virksomhed vælger som ”fokus-område”, men oftest vælges det at fokusere på stress, udbrændthed og mindre sygefravær.

Inkluderet i personale-ordning:

• Transportabel briks til både zoneterapi og massage.
• Håndklæder, lagener, diverse massage-olier, musik og kildevand.
• Evaluering samt opfølgning af behandlings-resultaterne (ca. hver 3. måned eller efter behov).
• Samtaler vedrørende eventuelle nye tiltag eller fore-spørgsler fra medarbejderne (ca. hver 3. måned eller efter behov).
• Journalføring over hver enkelt medarbejder. Dette giver mulighed for et meget målrettet program med gode resultater. (Denne journal er dog fortrolig og kun til brug for behandleren)
• Vejledning/coaching af medarbejdere uden for plan-lagte behandlingsdage, hvor der er mulighed for kon-takt enten via telefon eller e-mail.
• Vejledningsmateriale vedrørende behandling, resul-tater, reaktioner og personlig rådgivning. Dette udle-veres til den enkelte medarbejder efter endt behand-ling.

Priser
Ring og få et godt tilbud skræddersyet til din virksomhed!

Ditte Okkels Alici    Mølleparken 20     7080 Børkop    Telefon (+45) 76 40 15 80    Mobil (+45) 40 56 38 41
Copyright ©